Se hela processen och resultatet i Figjam. Kopiera och klistra in länken nedan:

https://www.figma.com/file/7rA9rVIYB8fHxfcX0y4DAI/Uppgift-1-scooterapp-Agnes-Sj%C3%B6berg?node-id=0%3A1