Blad från palettblad
Efter beskärning av palettblad kom inspiration
Terrakotta
Fotografering för inspiration
Grön(a)saker
Fotografering för inspiration